Téléchargez l'application!
show episodes
 
Loading …
show series
 
1 - Mbola hisy maraina 2 - Fanefitry ny bibikely mpihinana vomanga 3 - Aza manaiky ho tia vola aman-karena 4 - Lasopy manatsara ny tosi-drà ( Dr Pamplona) 5 - Tantara mifanosina, fizarana faharoaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Hidera Anao aho, mahagaga ny nanaovanao ahy 2 - Fisorohana sy fitsaboana ny infection urinaire 3 - Fintina ny 1-7 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 04 5 - Ilay tompon39;ny SabataPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza menatra ny hijoro vavolombelona 2 - Isaia toko fahaefatra ambiny telopolo 3 - Aza tia izao ttolo izao-II 4 - Famoronana sy fanavotana fiz voalohany 5 - FifanoheranaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Rehefa mibaiko Andriamanitra, na Satana aza tsy maintsy manaiky azy 2 - Adama 3 - Ny famoronana sy ny lesona entiny 4 - Ireo antony mahatonga ny sersera tsy mahomby, fiz fahatelo 5 - Andro iray amin`ny fiainan`i Jesosy, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ampaherezo izay miezaka na dia tsy mahomby aza 2 - Ny ananambo, fiz fahadimy 3 - Aza manala voninahitra ny tenanao 4 - Fisorohana sy fitsaboana fanintona 02( Nivo) 5 - Mahatahiry tsiambaratelo ve ianao?Par Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miaina @ zay tenenina 2 - Rankizy, Aza mandainga 3 - Intro faminaniana tanteraka 01 4 - Tsy fahazakana critique 5 - Ny tsiabaratelon39;ny asa fanompoan39;i JesosyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Koa mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana 2 - Fisoroana sy fitsaboana vato ao amin`ny voa 3 - Fomba fitarihan39;I Jesosy II 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 03 5 - Asa fanompoama bebekokoa amin39;ny SabataPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny fitiavana manarona ny ota rehetra 2 - Tandremo ny fo 3 - Aza manao tsobo-dranon-dRamiangaly( Na hilomanosako aza) 4 - Iza no nanatrika ny batisan`i Jesosy, ary inona no nitranga?Par Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza tia tena 2 - Ny torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 31 (Manaiky ny atao batisa) 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Ilay mpitondra hafatraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mianara mijery lafin-tsarany fa mitondra fifaliana izany 2 - Jesosy ilay tenin39;Andriamanitra 3 - Soa, ilay tambanivohibavy - 4 - Tia anao @ fitiavana mandrakizay Andriamanitra 5 - Ny fandresen`ny fitiavan`Andriamanitra, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mampianara anay hanisa ny andro hiainanay 2 - Rankizy, Aza mandainga 3 - Ny maha iray ny Baiboly 4 - Izay manafina ny fahotany tsy ambinina - Afaka aho 5 - Ny fitsaran mandritra ny arivo taonaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ampifalio amin ny nataonao aho Jehovah o 2 - Raha te hiala @ fisotroan-toaka 3 - Miomana ho any an-danitra 30 (Mino sy atao batisa) 4 - Famaritana ny fanabeazana 05 5 - Ny arivo taona eto an-tanyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Maniry hanova ny toetra ratsinao 2 - Isaia toko faha telo ambiny telopolo 3 - Aza tia izao tontolo izao 4 - Ny fahalavoan39;ny olona sy ny fanavotana azy, fiz faharoa 5 - Ny fandresen`ny fitiavan`AndriamanitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Porofoy @ asa izay lazainao 2 - Divorce fiz fahaefatra 3 - miala @ lainga 4 - Ireo antony mahatonga ny sersera tsy mahomby, fiz faharoa 5 - Ireo toe-javatra farany eo amin`ny tantaran`ny tany, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza tia mifaninana 2 - Isaia toko faha telo ambioiny roapolo 3 - Gideona 4 - Ny fahalavoan39;ny olona sy ny fanavotana azy 5 - - Ireo toe-javatra farana eo amin`ny tantaran`ny tanyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mandraisa lesona @ zavatra rehetra 2 - Fampienana ny fivotosan39;ny prostate 3 - Mpitarika tsara 4 - Didy 12 ray aman dreny syny mpanabe 01 5 - Mamantatra ny bibidia fiz 1Par Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Izay tsara eo imason39;Andriamanitra atao 2 - Divorce fiz faharoa 3 - Tsy irery ianao 4 - Ny maha-zava-dehibe ny fahaizana miserasera eo amin mpivady 5 - Ampiarihariana ny filalaovan39;angatra na ny fiantsoana avelo, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Sambatra izay mahatoky 2 - Ny ananambo, fiz faharoa 3 - Miaina anaty filaminana araka ny fandaminana 4 - Ny Maso (Fizarana voalohany) 5 - Ny filalaovan39;angatra na ny fiantsoana avelo amin39;ny andro farany fiz faharoaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Omeko voninahitra ny Mpanjakan39;ny mpanjaka 2 - Miara-miasa 3 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 04 4 - Ny fahafatesana ao amin39;ny Testamenta vaovaoPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mankany amin39;ilay Raintsika 2 - Mpitoriteny toko fahafito 3 - Ny andron39;ny Tompo fizarana faharoa 4 - Hery mifanandrina 5 - Ampiarihariana ny filalaovan39;angatra na ny fiantsoana aveloPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miara-miasa hahasoa 2 - Ny fifandraisan39;ny fivavahana Kristiana sy Silamo 3 - Afaka miresaka amin`Andriamanitra ve isika 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy 01 5 - Ny fanoren39;ny fanjakan39;Andriamanitra, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Matahora an39;Andriamanitra fizarana voalohany 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin39;ny fiainana 5 - Ny hafatry ny anjely teloPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mamindra fo 2 - Isaia toko faha telopolo 3 - Mahafantatra ny zava-miafina fiz fahaefatra 4 - Ny Mpahary sy ny famoronana 5 - Ny fanoren39;ny fanjakan39;AndriamanitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tahotra miapanga 2 - Ny ananambo fiz voalohany 3 - Mijoro ao anatin39;ny fahendrena sy ny fahalalana 4 - Ny hena - (Fizarana 2) 5 - Jesosy ilay mpisolovava antsika eo amin39;ny fitsaranaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Ny Teniny no mitarika ny lalanao ho amin39;ny fiainana mandrakizay 2- Iankinan39;ny ainao ny fanapahan-kevitrao 3- Ny anio ihany no anao Fizarana faharoa 4- Famindrana zanak39;anana 5- Andro fanavotanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Mahatoky an39;i Dada aho 2- - Jus voatango 3- Valisoan39;ny vovela heloka 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Ny fitoerana Masina any an-danitraPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miomàna 2 - Isaia toko faha sivy ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ny zava-miafina fiz fahatelo 4 - Ny Mpahary sy ny famoronana fiz voalohany 5 - Fahazavana avy ao amin39;ny Fitoerana MasinaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Famirapiratana marina sa sandoka 2 - Mariage Fiz faha efatra 3 - Iza no mpanjakanao 4 - Fahaizana miresaka fiz fahaenina 5 - Entanin39;ny fanantenana, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Safidinao ny hahatsara na tsia ny fiainanao 2 - Fiadiana @Dinta an-tanimbary 3 - Fahatokiana avy amin39;ny fahazavan-tsaina 4 - Ny hena - ( Fizarana 1) 5 - Ny 2300 AndroPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mihemotra raha te handroso 2 - Fikaran39;ny tosi-dra 1 3 - Ny fitarihana 02 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - I William Miller sy ny BaibolyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Poteho dieny zao ny fahazaran-dratsy 2- Flan vita amin39;ny Brocolie 3- Ny herin39;ny vavaka 4-Ny asan39;ny AWR + valim-panotanin39;ny mpihaino & famba fitoriana amin39;ny haino aman-jery 5- Teny fikasana ny amin39;ny fiverenanyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mandainga, aza miatsaravelatsihy 2 - Isaia toko faha valo ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina fiz faharoa 4 - Jesosy manerana ny Soratra Masina, fiz faharoa 5 - Entanin39;ny fanantenanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
Loading …

Guide de référence rapide