Téléchargez l'application!

show episodes
 
Loading …
show series
 
1- Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy ilay anarana mahagaga 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina Fizarana faharoa 5- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra - Fizarana faharoaPar Adventist World Radio
 
1- Fomba folo hahafahanao miaina amim-pitiavana 2- - Fitafiana mahavonjy 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotraPar Adventist World Radio
 
01 - Sambatra izay mamaky 02 - Ny mariazy, fizarana voalohany 03 - Ilay endrik'Andriamanitra simba 04 - Fanolokoloina ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana voalohany 05 - Ny fizahan-toetra avy amin'ilay Mpiandry ondry, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Hazony hatrany ny fanantenana 02 - Vomanga sy Saonjo lasa koba, fizarana 1 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook fizarana faha roa 04 - Donika 05 - Fampanantenana azo antoka mahakasika ny diaPar Adventist World Radio
 
1 - Aza kivy mihitsy 2 - Mahaiza miandry 3 - Mbola hisy ve ny fanenjehana 4 - Fisorohana ny fahadisoam-panantenana mialohan'ny fanambadiana 5 - Fiviliana tsy ampoizina - mamelatra latabatra eo anoloan'ny fahavalo.Par Adventist World Radio
 
1 - Natao ho fantatrao ny ratsy mba hankafizanao ny tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza marina moa izaho raha fantatrao (Fitiavan'Atra ny olona) 4 - FIFANAJANA 03 5 - Fiviliana try ampoizina 01 Ny lohasahaPar Adventist World Radio
 
1- Tratraro ny tanjona manàna fanantenana 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy no lahimatoantsika 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Jehovah no mifehy ny fiainantsikaPar Adventist World Radio
 
1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Tanindrazana 4- Berthelinah Mananara & Harilala Quebec (Vokatra AWR+ Andriamanitra manampy izay mahatoky Azy) 5- Ao anatin'ny fitsapana miaraka amin'i KristyPar Adventist World Radio
 
01 - Toetra soa avy ao anaty 02 - Ody Barika 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook 04 - Ny taovam-pananahan'ny lehilahy Dr Harizava 05 - Manantena ny Tany nampanantenainaPar Adventist World Radio
 
1 - Aoka ho malemy fanahy, ho fianarana tsara 2 - Inona no mahasambatra 3 - Fisainana vaovao Toko faha 10_Fiz 02 4 - Fanabeazana ny RAD @ fitaizany ny zanany 5 - Nitsodrano ireo zanakalahin'i Josefa JakobaPar Adventist World Radio
 
1 - Akatony ny varavaran'ny tsy fahombiazana 2 - En Bonne humeur 3 - Manana faharetana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 05 5 - Nitsodrano ireo zanaka lahin'i Josefa JakobaPar Adventist World Radio
 
1- Minoa, matokia, manatenà Azy 2- Diniho hatrany ny atao 3- Nifidy ny ho rahalahinao sy anadahinao Jesosy 4- NATUMAD - Compost mailaka 3a 5- Nonina tao Egipta i JakôbaPar Adventist World Radio
 
1- Safidy tsara atao 2- Salade miaraka amin'ny radie mavokely 3- Andriamanitra monina amin'ny Teniny 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 2022 5- Israely tao EgyptaPar Adventist World Radio
 
01 - Mandalo sy miova ny zavatra rehetra 02 - Vivez communiquez 03 - Fa izaho kosa dia hanaraka Anao 04 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 05 - Josefa, ilay andrianan’i Egipta, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Tadiavo ilay fitiavana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha roa 03 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 04 - Arthrose 05 - Izaho no Josefa rahalahinareoPar Adventist World Radio
 
1 - Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra 2 - MAZOTOA MIVAVAKA 3 - Fisainana vaovao Toko faha 10_Fiz 01 4 - Ny zava-kendren'ny fianarana 5 - ILAY KAPOAKA FAMANTARAN-JAVATRAPar Adventist World Radio
 
1 - Famindrampo tsy mendrika ho anao nefa nomena anao 2 - Célérie 3 - Na dia izay kely indrindra aza( nyherin'ny finoana) 4 - FIFANAJANA 02 5 - I JOSEFA SY I BENJAMINAPar Adventist World Radio
 
1- Aleo maratra amin'ny fahamarinana toy zay ampifaliana amin'ny lainga 2- Manana toky fa ho tody 3- Maniry ny ho sakaizanao Jesosy 4- NATUMAD - Compost Mailaka faharoa 5- Nihaona tamin'iireo rahalahiny JosefaPar Adventist World Radio
 
1- Ran'i Kristy ho anao 2- Pirina sy legume 3- Firenena mitahiry 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 5- Ny niakaran'i Josefa teo amin'ny fanapahanaPar Adventist World Radio
 
1 - Izay manao azy ho mijoro tsara dia aoka hitandrina fa sao lavo 2 - Ny tany 2.0 Toko faha 09_Fiz 02 3 - TSY MIANKINA @ VINTANA NY FAHOMBIAZANA 4 - Josefa, andevo tany EgiptaPar Adventist World Radio
 
1 - Izay mihevitra fa tsy manao fahadisoana mihitsy di tsy afaka handroso lavitra 2 - Drafi-piterahana + Fiterahana eny @ tobimpahasalamana 3 - Raha ao Jesosy 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 04 5 - I Joda sy i TamaraPar Adventist World Radio
 
1- Ny toe-tsaina no mitarika fahombiazana na tsia 2- Mofomamy amin'ny akondro 3- Rehefa manenika ny ratsy 4- Berthelinah Mananara & Harilala Quebec (Vokatra AWR+ Andriamanitra manampy izay mahatoky Azy) 5- Korontana eo anivon’ny ankohonanaPar Adventist World Radio
 
01 - Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra 02 - Diarin'ny famafazana, fizarana faha telo 03 - mahay manararotra ny fotoana 04 - Rano mado, fizarana faha telo 05 - Ny nahafatesan'i Rahely vadin'i JakobaPar Adventist World Radio
 
1 - Mifalia @ fanantenana, aza kivy 2 - Ny Baiboly 3 - Ny tany 2.0 Toko faha 09 Fizarana 01b 4 - Inona no zavatra vitanao nandritra ny fahavaratra(Tahak'zay) 5 - Mahazo vahana ny fanompoan-tsampyPar Adventist World Radio
 
1- Aza tia tena sy mampijaly ny hafa 2- Faniriana 3- Te hiresaka aminao Jesosy 4- Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary 5- Fahasoavan'Andriamanitra tamin'i JakobaPar Adventist World Radio
 
1- Mangatàha fahendrena 2- saonjy ramandady noendsina 3- Kolontsaina tany am-piandohana 4- Rabefaly - Mananara & Voakatry ny fihainoana AWR sy ny fitoriana ny Filazantsara 5- Ilay tolona natao tamin'AndriamanitraPar Adventist World Radio
 
01 - Trano kitoatoa 02 - Diarin'ny famafazana, fizarana faha roa 03 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 04 - Rano madio, fizarana faha roa 05 - Nandao an’i Labana i JakôbaPar Adventist World Radio
 
1- Fanaovan-tsoa 2- Fifanajana Fizarana fahatelo 3- Jesosy sakaiza tia mihoatra nohon ny rahalahy 4- Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana voalohany 5- Ilay tohatr’i JakôbaPar Adventist World Radio
 
1- Fankatoavana 2- Mofo katsaka amin'ny mananasy 3- Fiaraha-monina nanjary fisarahana 4- Rabefaly - Mananara & Voakatry ny fihanoana AWR sy ny fitoriana ny Filazantsara 5- I Jakôba sy i EsaoPar Adventist World Radio
 
01 - Mafy orina 02 - Diarin'ny famafazana, fizarana avoalohany 03 - Tsy voninahitra fa fanetren-tena 04 - Rano madio, fizarana voalohany 05 - Vady ho an'i AbrahamaPar Adventist World Radio
 
Loading …

Guide de référence rapide

Google login Twitter login Classic login