show episodes
 
Loading …
show series
 
1 - Na ny fahavalo aza avadik39;Andriamanitra hahasoa anao 2 - Isaia toko faha efatra ambiny roapolo 3 - Ny mpianakavin39;ny rainao 4 - Mamiratra ao amin39;ny maizina ny mazavaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Misy fetrany ny zavatra vitan39;ny vola 2- Fisorohana sy fitsaboana ny fitohanana 3- -Famoronana Fizaranafahasivy 4- Ny ivon39;ny zava-drehetra 5- Fahatokiana eo amin39;ny fanenjehanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka ho mpijery ny lafi-tsarany 2- - Manatratra ny idealy 3- Herezo 4- Ireo olana mitranga matetika ao amin39;ny ankohonana 5- Fiarovana an39;ireo Kristiana tamin39;ny nadaravana an39;i JerosalemaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Katsao 39;lay vatosoa sarobidy eo aminao sy ny hafa 2- Paty sosety 3- Ilay basy kanto indrindra 4- hampody ny fony ray amin39;ny zanaka (fampidirana ) 5- Mpamonjy torotoro foPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny anjelin I Jehovah 2 - Isaia toko faha telo ambiny roapolo 3 - Inona no hiarovan39;ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto 4 - Tenin39;Atra loharanon39;aina fizarana faharoa 5 - Fitiavana sa fitiavantenaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mitsaratsara 2 - Fiverenan39;i Jesosy 3 - Misy tokoa ve Andriamanitra 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahatelo 5 - Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, Fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mitondra fiadanam_po Andriamanitra 2 - Fanatavezana Omby 3 - Izaho miatrika ny tribonaliin-Janahary 4 - Ulcere gastrique ( Dr Jokebeda) 5 - Ilay Mpisorona be antsikaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ataovy @ fo tahaka ny ho an39;i Tompo 2 - Aza mitsiriritra 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Fiomanana fanadinana, fiz fahaefatra 5 - Mahita vahaolana ny fitiavanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Lakile roambinifolon39;ny fahombiazana 2- Fanafodin39;ny colon iriter sy ny tsy fahazakana glutene 3- -Famoronana Fizarana fahavalo 4- Ny fanambadiana Fizarana fahatelo 5- Tafiditra ny Planeta tanyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mangala tahaka, aza matoky tena 2 - Fampanantenan39;i Jesosy ny Fanahy Masina 3 - Ny mampiavaka ny manam-pinoana 4 - Fahaizana miresaka famintinana 1 sy 2 5 - Miandrasa an39;i Jesosy, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mandehana am-pahendrena sy am-pahamarinana 2 - Mangahazo atao koba 3 - Mpanome ny rariny Andriamanitra 4 - Fo mivonto, fizarana faharoa 5 - Nony maraina dia misy fifalianaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aza manaiky ho resin39;izay vato misakana 2- Ny tahotra (Fizarana Fahatelo) 3- Miandrasa an39;i Jehovah Hianao 4- Fomba fambolena ara-boajanahary 5- Fiadanan39;ny zaza maoty eo amin-dreninyPar Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Ny tsiky sy ny fahanginana 2- Lasary voatavo 3- -Toe-panahy tsara 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin39;ny fihainona AWR 5- Antso ho amin39;ny fiandraasanaPar Adventist World Radio
  continue reading
 
Loading …

Guide de référence rapide