Téléchargez l'application!

show episodes
 
Loading …
show series
 
1- Ho avy Dada 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka anao 4- Natumad - Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly 5- Iza moa io Raintsika ioPar Adventist World Radio
 
1- Anarana mitovy 2- Akondro karepoka 3- Ho any Aminy 4- Jean Jacques Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Mahita ny toe-javatra iray manontoloPar Adventist World Radio
 
1 - tsy hanary mandrakizay ny Tompo 2 - Dia tongotra 3 - Ny fahamasinana 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ao amin'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
1- Inona no antony hahavelomanao, aiza no tanjonao 2- Ny fahamatorana 3- Omen'Andrimanitra Ray maimaimpoana ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra 4- NATUMAD - Fanajarina ny tany (fanaovana ny tatatra) Mm Nirina 5- Ny herin'Ilay Miasa Mahery ato anatikoPar Adventist World Radio
 
1- Ankatoavy 2- Mofo katsaka voahendy 3- Misy mandona ao am-po 4- Jean Jacque Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Amin'ny herin'Ilay Miasa mahery ato anatikoPar Adventist World Radio
 
1 - Manana finoana dia porofoy izany 2 - Manampy ny finoana 3 - Fomba hialana amin'ny fahantrana 1 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Velona nohon'ny amin'ny fanantenanaPar Adventist World Radio
 
1- Ankasitrao ireo mitondra fifaliana ho anao 2- Soraty tsara ny tantaranao 3- Mahavonjy tokoa izay manatona an'Atra amin'ny alalan'i Jesosy Izy 4- NATUMAD - Fandonahana ny tany Fizarana faharoa 5- Toe-javatra mba ho fananaranaPar Adventist World Radio
 
1- Na inona na inona angatahina amin'ny finoana 2- Creme amin'ny voanio sy voanjo 3- Fitoerana Masina 4- Feon'ny Mpihaino - Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Fitsapana mahamayPar Adventist World Radio
 
1 - Ny hafa aloha vao ny tenanao 2 - Ny Herisetra, fizarana faha roa 3 - Mpaminany tsy masina an-taniny 4 - Ny reny 5 - Ny endrik'ilay mpanefy volamena, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
1 - Izay lasa tsy hiverina fa manaova dingana vaovao 2 - Fanamboarana Kaonsoda 3 - Lazao amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny toetra sy ny fiangonanaPar Adventist World Radio
 
1 - Ny akon'ny fiainana 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Tsy amin-kery, fizarana voalohany 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ny hendryPar Adventist World Radio
 
1 - Raha tia an' Andrimanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy_02 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 08 5 - Teny farany nation'i JesosyPar Adventist World Radio
 
1- Misy vidiny na ny kely indrindra aza 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy 4- NATUMAD - fandonahana ny tany fizarana voalohany 5- Finoana ao anaty afo fandrendrehanaPar Adventist World Radio
 
1- Any dia misy mihevitra anao 2- - Mofo mamy amin'ny karaoty 3- Antom-pisian'ny fiangonana 4- Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Araka ny endrik'AndriamanitraPar Adventist World Radio
 
1 - Omeo fotoana ny zavatra rehetra, 2 - Fanamboarana Zezika biolojika ranony, fizarana-4 3 - Tsy mandray anjambany ny Baiboly 4 - Ny atao hoe Zone bleu, fiz 2 Dr Yves 5 - Ny fizahan-toetra amin'ny alalan'ny afoPar Adventist World Radio
 
1 - Izay mamafy ampitomaniana hijinja ampifaliana 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 07 5 - Fifanandrina-kery lehibe tany an'efitraPar Adventist World Radio
 
1- Andriamanitra no ataovy fitaratra 2- - Aza kivy 3- Miandrandra hoy Jesosy aminao Fizarana Voalohany 4- Fomba atao hahazoana masomboly voafantina 5- Rano mangidyPar Adventist World Radio
 
01 - Ny ràn'I Jesosy 02 - Mariage, fizarana faha roa 03 - Tao Getsemane 04 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana faha roa 05 - Ny Antony fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Ny tena fitiavana namana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha telo 03 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 04 - Zone bleu 01 (Dr Yves) 05 - Ny anton'ny fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsikaPar Adventist World Radio
 
1 - Teny kely mitondra vokany be 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Andriamanitra irery ihany no vahaolana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 06 5 - Fahoriana avy amin'ny fitsapanaPar Adventist World Radio
 
1- Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy ilay anarana mahagaga 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina Fizarana faharoa 5- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra - Fizarana faharoaPar Adventist World Radio
 
1- Fomba folo hahafahanao miaina amim-pitiavana 2- - Fitafiana mahavonjy 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotraPar Adventist World Radio
 
01 - Sambatra izay mamaky 02 - Ny mariazy, fizarana voalohany 03 - Ilay endrik'Andriamanitra simba 04 - Fanolokoloina ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana voalohany 05 - Ny fizahan-toetra avy amin'ilay Mpiandry ondry, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Hazony hatrany ny fanantenana 02 - Vomanga sy Saonjo lasa koba, fizarana 1 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook fizarana faha roa 04 - Donika 05 - Fampanantenana azo antoka mahakasika ny diaPar Adventist World Radio
 
1 - Aza kivy mihitsy 2 - Mahaiza miandry 3 - Mbola hisy ve ny fanenjehana 4 - Fisorohana ny fahadisoam-panantenana mialohan'ny fanambadiana 5 - Fiviliana tsy ampoizina - mamelatra latabatra eo anoloan'ny fahavalo.Par Adventist World Radio
 
1 - Natao ho fantatrao ny ratsy mba hankafizanao ny tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza marina moa izaho raha fantatrao (Fitiavan'Atra ny olona) 4 - FIFANAJANA 03 5 - Fiviliana try ampoizina 01 Ny lohasahaPar Adventist World Radio
 
1- Tratraro ny tanjona manàna fanantenana 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy no lahimatoantsika 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Jehovah no mifehy ny fiainantsikaPar Adventist World Radio
 
1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Tanindrazana 4- Berthelinah Mananara & Harilala Quebec (Vokatra AWR+ Andriamanitra manampy izay mahatoky Azy) 5- Ao anatin'ny fitsapana miaraka amin'i KristyPar Adventist World Radio
 
01 - Toetra soa avy ao anaty 02 - Ody Barika 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook 04 - Ny taovam-pananahan'ny lehilahy Dr Harizava 05 - Manantena ny Tany nampanantenainaPar Adventist World Radio
 
1 - Aoka ho malemy fanahy, ho fianarana tsara 2 - Inona no mahasambatra 3 - Fisainana vaovao Toko faha 10_Fiz 02 4 - Fanabeazana ny RAD @ fitaizany ny zanany 5 - Nitsodrano ireo zanakalahin'i Josefa JakobaPar Adventist World Radio
 
1 - Akatony ny varavaran'ny tsy fahombiazana 2 - En Bonne humeur 3 - Manana faharetana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 05 5 - Nitsodrano ireo zanaka lahin'i Josefa JakobaPar Adventist World Radio
 
1- Minoa, matokia, manatenà Azy 2- Diniho hatrany ny atao 3- Nifidy ny ho rahalahinao sy anadahinao Jesosy 4- NATUMAD - Compost mailaka 3a 5- Nonina tao Egipta i JakôbaPar Adventist World Radio
 
Loading …

Guide de référence rapide

Google login Twitter login Classic login