Téléchargez l'application!

show episodes
 
Loading …
show series
 
01 - Trano kitoatoa 02 - Diarin'ny famafazana, fizarana faha roa 03 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 04 - Rano madio, fizarana faha roa 05 - Nandao an’i Labana i JakôbaPar Adventist World Radio
 
1- Fanaovan-tsoa 2- Fifanajana Fizarana fahatelo 3- Jesosy sakaiza tia mihoatra nohon ny rahalahy 4- Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana voalohany 5- Ilay tohatr’i JakôbaPar Adventist World Radio
 
1- Fankatoavana 2- Mofo katsaka amin'ny mananasy 3- Fiaraha-monina nanjary fisarahana 4- Rabefaly - Mananara & Voakatry ny fihanoana AWR sy ny fitoriana ny Filazantsara 5- I Jakôba sy i EsaoPar Adventist World Radio
 
01 - Mafy orina 02 - Diarin'ny famafazana, fizarana avoalohany 03 - Tsy voninahitra fa fanetren-tena 04 - Rano madio, fizarana voalohany 05 - Vady ho an'i AbrahamaPar Adventist World Radio
 
01 - Avelao Jesosy hitendry ny mozikan'ny fiainana 02 - Ny Tena tombokase marina avy amin’Andriamanitra, fizarana faha roa 03 - Ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'i AbrahamaPar Adventist World Radio
 
01 - Aoka hitomban-dahy! mahereza 02 - Sante par le boisson 03 - Zanak'iza hianao? 04 - Safidy 05 - Ny fanekena nataon'Andriamnitra tamin'i Abrahama, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Ekeo mba hihazona anao Jesosy 02 - Zezi-pako, fizarana faha efatra 03 - Miandania amin'Andriamanitra 04 - Ati-doha, fizarana afaha telo 05 - I Lota tao SôdômaPar Adventist World Radio
 
01 - Sodina iray monja 02 - Hevero izay mety aminao, fizarana voalohany 03 - Famonjena avy any ambony toko faha 08 Fizarana 03a 04 - Michel Jamba 05 - Ilay zanaky ny teny fikasanaPar Adventist World Radio
 
01 - Mamaly vavaka Andriamanitra 02 - Sakafon'ny fitadidiana 03 - Mandeha amim-pinoana 04 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA vizarana voalohany 05 - Ilay famantarana ny fanekena natao tamin'i AbrahamaPar Adventist World Radio
 
1- Aza manaiky ho resin'ny fahalemena, omeo voninahitra Andriamanitra 2- Gateau Sinoa tsy mila lafaoro 3- Manadevo sa manafaka 4-Par Adventist World Radio
 
01 - Ovay ny fomba fiasa raha tsy mahomby 02 - Zezi-pako , fizarana faha telo 03 - Jesosy Manafaka 04 - Ny ati-doha, fizarana faha roa 05 - Ampahafolony ho an'i MelkizedekaPar Adventist World Radio
 
1- Fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa no tsiambaratelon'ny fankatoavana ny didy 2- Izay asaina atao atao 3- Famonjena avy any ambony Toko faha 08_Fiz 01 4- Ny fanabeazana tokony ataon RR @ zanany 5 - Ny namonjen'i Abrahama an'i Lota tamin'ny adyPar Adventist World Radio
 
1- Atolotry Ahy ny fonao 2- Fifanajana Fizarana Voalohany 3- Tia anao tsy misy fepetra Jesosy 4- Fepetra sy teny fikasana momba ny fambolena 5- Ny fakam-panahin'i EgyptaPar Adventist World Radio
 
1- Ataovy tsara ny asako 2- lasopy Katsaka 3- Vanim-potoana faha 3 eto @ tantaran'ny tany 4- Blaise Stephan resy lahatra vokatry ny fanazavana ny sabata& Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Niainga AbrahamaPar Adventist World Radio
 
01 - Mamela ny helokay 02 - Cancer 03 - Mitondra olona eo @ Jesosy 04 - Antso ho an'ny mpivady sy ny vao hivady, fizarana faha telo 05 - Ny firenena rehetra sy Babela, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Asehoy, zarao @ hafa ny maha kristiana anao 02 - Zezi-pako, fizarana faha telo 03 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 04 - Ati-doha, fizarana voalohany 05 - Fampielezana nitondra fanavotanaPar Adventist World Radio
 
1- Itokiso ilay Andriamanitra mahery @ ady atrehanao 2- Fifandraisana 3- Tian'i Jesosy raha miara - mandresy miaraka aminy ianao 4- Fomba fambolena ara-boajanahary 5- Ilay tetiarana ao amin’ny GenesisyPar Adventist World Radio
 
1- Aoka ho Hazon'orana tia mizara 2- Godrogodro Vermicel 3- Ady amin'ny fahotana3- Blaise Stephan resy lahatra vokatry ny fanazavana ny sabata & Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Ny ozona nahazo an’i HamaPar Adventist World Radio
 
01 -Aza miasa irery ao anatin'ny alina 02 - Zezi-pako, fizarana faha roa 03 - Manova ny fiarahana amin' Andriamanitra (Mpampandihy ny asako taloha)Par Adventist World Radio
 
1- Raha tia ahy hianareo 2- Confiture courgette sy cannel ary citron 3- Fofomanitra 4- Fijoroana vavolombelona sy fizarana fomba fiaraha-miasa amin'Andriamanitra - Gerve (Jamba) 5- Fiomanana ho amin'ny SafodranoPar Adventist World Radio
 
01 - Maloto isika , mila mahafoy izany sy midio 02 - Boky torolalana ho an'ny fiangonana 03 - Tsiparifary 04 - Antso ho an'ny mpivady sy ny vao hivady, fizarana voalohany 05 - I Kaina sy ny lova navelany, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Aza kivy @ izay atao, matokia an'Andriamanitra 02 - Zezi-pako, fizarana voalohany 03 - Satana no ao ambadiky ny matotoa sy ny angatra 04 - Antony mahatonga ny olona ho mora antitra, fizarana voalohany 05 - Ny haratsian'olombelonaPar Adventist World Radio
 
01 - Izay mahatoky amin'ny kely 02 - Lesona tsara, fizarana voalohany 03 - Ny plana nataon'i Jesosy Toko faha 07_Fizzarana voalohany 04 - Tsy izay tianao no vokany 05 - Ny famaizana an'i KainaPar Adventist World Radio
 
1- Matokia Ahy 2- Rasoa samihafa 3- Mamonjy anao Jesosy ary mampody ny fahorianao ho fifaliana 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony - Josoa 1 5- Ireo fanatitra anankiroaPar Adventist World Radio
 
1- Fitiavana lehibe 2- Saonjo @ tamotamo 3- Sombitsombiny 4- Fijoroana vavolombelona sy fizarana fomba fiaraha-miasa amin'Andriamanitra - Gerve (Jamba) 5- I Kaina sy i AbelaPar Adventist World Radio
 
01 - Tsy ory izay mitady Azy 02 - Ny fandovana, fizarana faha efatra 03 - Manajà ny rainao sy ny reninao 04 - Torohevitra ho an'ny Zatovovavy hanambady, fizarana faha folo 05 - Ny fahalavona, fianarana fanampinyPar Adventist World Radio
 
01 - Tsy izay lazaina, fa izay atao 02 - Ny Voly Voatabia 03 - Nitsidika ny lanitra hono izy rehefa avy namangy ny helo 04 - Fiarovana ny fahasalamana(DR Harizava) 05 - Ny anjarana miandry ny olombelonaPar Adventist World Radio
 
Loading …

Guide de référence rapide

Google login Twitter login Classic login