Fidelity International: Pioneer in multifactor investing in credits

20:38
 
Partager
 

Manage episode 303886633 series 2797726
Par Investment Officer, découvert par Player FM et notre communauté - Le copyright est détenu par l'éditeur, non par Player F, et l'audio est diffusé directement depuis ses serveurs. Appuyiez sur le bouton S'Abonner pour suivre les mises à jour sur Player FM, ou collez l'URL du flux dans d'autre applications de podcasts.

Fidelity is a recognized pioneer in multifactor investing in credits. The asset manager employs an award-winning strategy that uses a unique long-term dataset to capture the characteristics of the global corporate bond market with a keen eye on sustainability. In this podcast, Ilia Chelomianski, portfolio manager at Fidelity International, explains the fundamentals of multifactor investing in credits and discusses the risks and benefits of this systematic approach to the corporate bond market.

Belangrijke Informatie
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals en niet voor particulieren. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren, en u loopt het risico het belegde bedrag niet terug te krijgen. Dit voorbeeld is gebaseerd op veronderstelde cijfers en is uitsluitend bedoeld ter illustratie. Dit fonds belegt op buitenlandse markten en de waarde van de beleggingen kan dan ook worden beïnvloed door wijzigingen in de wisselkoersen. Er bestaat een risico dat uitgevers van obligaties niet in staat zijn de rente of het geleende geld terug te betalen. Wanneer de rentevoeten stijgen, kan de waarde van obligaties dalen. Stijgende rentevoeten kunnen dan ook een daling van de waarde van uw belegging tot gevolg hebben. Door het hogere risico dat de emittent in gebreke blijft, is het beleggen in bedrijfsobligaties over het algemeen minder veilig dan het beleggen in overheidsobligaties. Het ETF volgt een aandelenindex en daardoor kan de waarde van het fonds zowel dalen als stijgen. De rendementscijfers zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW) van het ETF, die mogelijk afwijkt van de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen een rendement realiseren dat afwijkt van het IW-rendement. Ingenomen standpunten zijn mogelijk niet langer actueel en er is mogelijk reeds naar gehandeld. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Verwijzingen naar specifieke effecten mogen niet worden opgevat als advies om deze effecten te (ver)kopen.

Disclaimer
Deze informatie mag niet worden gekopieerd/verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over eigen producten/diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een geautoriseerde firma in formele communicatie met de klant. Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de VS en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar geen dergelijke toestemming vereist is. Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited. Vermogen en middelen van FIL Limited per 01/09/2021. De gegevens zijn niet gecontroleerd.Investments should be made on the basis of the prospectus (in English&Dutch) and KIID, available in Dutch along with the current annual&semi-annual reports through fidelityinternational.com, from FIL (Lux) S.A., NL Branch (registered with the AFM), Zuidplein 52, 1077 XV A’dam or fidelity.nl. The fund is authorised to offer participation rights in NL pursuant to article 2:66(3) in conjunction with article 2:71&2:72 Financial Supervision Act. Issued by FIL (Lux) S.A., authorised and supervised by the CSSF. SSL21NL0901

180 episodes