Ann W public
[search 0]
Plus
Téléchargez l'application!
show episodes
 
Artwork

1
Ann Koze

Wakenson Plaisimond

Unsubscribe
Unsubscribe
Chaque mois
 
Ann koze se yon podkas ak jèn pou jèn, Ann koze se podkas lajenes la. pou rezon sa map envitew Vin tande Bon ak bèl sijè enteresan kap fomew , kap enfomew, kap fè kew kontan. Ann koze se yon podkas kap soti chak semèn ak yon sijè diferan nan lide pou mete moso lajwa nan kèw, pou kontribiye nan bonè w. Byen vini e mèsi pou sipòw. Ann koze prezante pa Wakenson Plaisimond. Wadoo12p Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Nan epizod sa nou fe ti koze ak Dejoe, imoris, podkaste sou pratik fimen boz la. Dejoe pale sou eksperyans pesonel li nan pratif fimen boz la. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support…
  continue reading
 
Nan epizòd sa yon gwoup jenn fi ayisyèn ap reponn kesyon entim.Kesyon ou menm Petet ou anvi poze, repons ou menm Petet ou anvi bay. Chapit (00:00) Koumansman (00:31) Entwodiksyon (00:41) Kisaw santi lè w gen règ ou? (01:08) Fi al nan twalèt ansanm (01:51) Eske gwosè a enpotan? (03:58) Mastibe (06:17) fo cheve (07:44) Sentom le w gen règ ou (09:20) …
  continue reading
 
Nan epizòd nou fè ti koze ak Kath sou Diferans ant agresyon seksyèl e asèlman seksyèl. Avèk li nou wè enpak asèlman agresyon seksyèl genyen sou vitkim yo.Prevansyon kont asèlman, soutyen pou vitkim yo.Kisa lalwa di sou asèlman ak agresyon seksyèl.Sansibilizasyon pou lite kont asèlman e agresyon seksyèl.--- Send in a voice message: https://podcaster…
  continue reading
 
kek jenn ayisyen ap pale de ògasm.nan epizod sa yo bay definisyon ògasm, yo pale de eksperyans e pote konsey pou moun ki poko janm atenn ògasm yo. Chapit nan epizòd sa. (00:00) Koumansman (00:28) Entwodiksyon (00:37) kisa ògasm lan ye? (01:23) kijnan w santi w lè w ap jwi? (02:23) eske w fè fanm jwi deja? (04:03) eske l enpòtan? (05:27) Fake ògasm.…
  continue reading
 
Nan videyo sa jenn yo ap pale sou diferans ki genyen selon yo menm ant fe lanmou e fe bagay, pale de ekperysans seksyel yo. Chapit nan epizòd sa (00:00) koumansman(00:05) Entwodiksyon(00:09) fè lanmou e fè sèks(01:45) kisa fè lanmou vle di pou ou?(03:42) kisa fè sèks vle di pou ou ?(05:13) eske w fè lammou deja?(07:10) konsèy(09:18) fen--- Send in …
  continue reading
 
Dede envite nou nan epizòd sa, fè ti koze avèk nou sou red flag and green flag. (Saw dwe konnen avan w koumanse yon relasyon.) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support…
  continue reading
 
Nan epizod sa kek jenn ayisyen ap bay definisyon mo kreyol ayisyen nou souvan itilize nou pa konn definisyon yo, mo ki pa jeneralman itilize nan sekte nou. si w se yon etranje ki ap aprann kreyol ayisyen epizod sa se pou ou. Chapit nan epizòd sa.(00:00) Entwodiksyon (00:10) Prezantasyon(00:07) Souflantchou (01:25) Dekilakyèl(01:40) Komabo(02:16) De…
  continue reading
 
Sen valanten se fet lanmou, nan okazyon sa Ann Koze pote pou ou yon videyo kote kek jenn ap pale de sen Valante nan diferan aspe, enpotans li, sal vle di pou yo, e pote ide pou moun ki anvi fete sen valanten. Abone ak chanel youtube la https://youtu.be/ON3BndFmU5g swiv Ann koze sou instagram ak titok.Instagram: https://www.instagram.com/annoukozeut…
  continue reading
 
Ann koze podcast live. Ann koze gen live chak jedi swa sou tiktok avek yon envite pou yon sije byen espesyal.Nan premye epizod live sa Sab sete envite nou, nou te fe ti koze ave l sou body count.Definisyon body count, kijan sosyete a we body count fi ak gason, eske body count lan enpotan pou yon relasyon an?Se ansam pwen sa nou te abode nan live sa…
  continue reading
 
Nan epizòd sa plizyè jèn ayisyen tap koze nan Ann koze kisa paran yo reprezante pou yo, kisa paran ayisyen dwe chanje ak lot koze ankò.Mèsi paske wap koute nou. Siw vle gade nou abone ak chanel YouTube nou an. Swiv nou sou Instagram, TikTok ak Twitter.--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSu…
  continue reading
 
Nan epizod sa kek jen ayisyen ap di koze sou mastibasyon. (Lapnyet) diferan jen sa yo ap di sa mastibasyon vle di pou yo, kisa ki motive yo mastibe e pote konsye pou jen ki poko antre nan pratik mastibasyon an. Pa bliye abone ak chanel la, aktive kloch notifikasyonan an. Bay videyo sa yon like, komante l, patajel pou gen chans gen yon mayo oubyen h…
  continue reading
 
Yon ti koze espesyal se premye epizòd Ann koze pou 2023 a. Nan epizòd sa Alexis Jr se envite nou, avel nou komante, bay Konsey sou difieran istwa yo voye ba nou. Ou ka toujou voye istwa paw bay Ann koze, sou whatsapp, instagram, Twitter oubyen pa email, pou nou fe komnate, di sa ou panse, baw Konsey. Mèsi! --- Send in a voice message: https://podca…
  continue reading
 
Kilè yon fi pa enterese avè w? Yon ti koze avek Samy sou kijan ou ka konnen yon fi pa entrese avew, paske se pa tout lè fi ap fè kapris. Nou dwe konn kilè pou nou kite tab la. Koute, pataje, komante. Mèsi ! 😀 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spot…
  continue reading
 
Kisa ki atire fi kay gason? Epizòd sa se yon dezyèm vèsyon de Epizòd avan an, Wimm ak Daph ap koze ak nou sou kisa ki atire gason kay fi selon feeling yo ak eksperyans. Tande, pataje, Komante. Mèsi! https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/episodes/018-Kisa-ki-atire-yon-gason-kay-yon-fi-e1k68ch --- Send in a voice message: https:…
  continue reading
 
Kisa ki atire gason kay fi? Alexis ak Price ap koze ak nou sou kisa ki atire gason kay fi selon feeling yo ak eksperyans. Tande, pataje, Komante. Mèsi! https://spotifyanchor-web.app.link/e/M4MbfdbdeHb --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/…
  continue reading
 
Eske fi ak gason ka zanmi? Eske zanmitay fi ak gason se danje pou relasyon amourez? Se ansanm pawol sa yo ki koze nan epizod sa. Daph ak Price se envite nou. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support…
  continue reading
 
Toujou nan lide pou fomew, enfome w, divèti w nou koz avèk Junior Alexis, Bergarra Magloire sou red flag & green flag nan epizod. Nou gade definisyon red flag ak green flag, nou enonse kèk red ak green flag. Nou pote konsèy pou ou. Tande, pataje, komante. Mèsi ! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimon…
  continue reading
 
Nan fè bagay gen bon eksperyans ak move eksperyans. Nan epizòd espesyal sa diferan jèn ap rakonte move eksperyans yo nan fè bagay. Koute, pataje. Mèsi. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support…
  continue reading
 
Epizòd espesyal. Espesyal paske se zanmi ak fanatik ann koze ki pale koze sou enpotans lajan nan relasyon amourez yo. Si nou paka viv san lajan, sa vle di lajan enpotan nan relasyon amourez yo, men lajan pa dwe priyoyite nan relasyon an selon kek fanatik ann koze. Koute, pataje. Mèsi.--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/s…
  continue reading
 
Sèjousi fanm aprann kont tet yo, yo vle nan fè bagay fok Patnè a fè yo jwi. Sab, Winn Bianca, Nadia tap koze sou jwisans fanm...--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/support…
  continue reading
 
Eske nude gen enpotans nan yon relasyon santimantal?kisa ki motive yon moun voye nude?Ki Gen danje nan voye nude ak efè sa genyen? Eske gen yon fason Pou voye nude, (pwofesyonalis). Se ansanm koze sa yo Olivier ak Youdmie tap pale nan epizod sa. Koute pataje. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/m…
  continue reading
 
Tradisyonèlman oubyen bibblikman se gason ki toujou fè demand Marya, jodia mond lan chanje, sosyete yo chanje. Gen Anpil evolisyon, fanm antisipe.Eskel nomal pou yon fi fè demand maryaj? Nan epizod sa Ann koze gen 2 envite Stephanie ak Sham kap di sa yo panse sou sijè a. Host by: Wakenson Plaisimond. --- Send in a voice message: https://podcasters.…
  continue reading
 
Sejousi relasyon long distans se relasyon Anpil jèn fe fas Avel. Premye epizod Ann koze nan sezon 2 a nou koze sou relasyon long distans. Michaël Mathurin, Barbara Baptiste se 2 envite kap koze ak Wakenson Plaisimond sou relasyon long distans. 1) relasyon long distans Eske se yon bon chwa pou moun kap renmen?2) ki rezon ki fè relasyon long distans …
  continue reading
 
Kisa depresyon ye?Kijan ou ka konnen yon moun soufri depresyon?Konbyen tip depresyon ki genyen?Kisa ki koz depresyon?Ki efè depresyon genyen nan lavi yon moun?Kijan yon moun ka fe prevansyon kont depresyon ?Kijan yon moun ka jwenn tretman pou depresyon ?Wap jwenn repons ak tout kesyon sa yo nan katriyèm epizòd ann koze akKek Konsey siw gen yon pwoc…
  continue reading
 
kisa yon moun bezwen poul fè siksè oubyen reyisi nan lavi? Nan Twazyèm epizod ann koze wap jwenn repons ak kesyon sa yo. épizod sa se pou reve konsyans ou, se pou few we lavi yon lot Jan. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wakenson-plaisimond/messageSupport this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wake…
  continue reading
 
Nan dezyèm epizòd ann koze Anel Marcelin ap fè ti koze ak nou. Anel Marcelin, yon jèn gason ayisyen ki gen 21 lane ap viv sen domeng, kom aktivite ekonomik li vann kokoye nan plaj boca chica. Desizyon vin viv sen domeng se paske li te rankotre Anpil difikilte ayiti, malgré tou rev jèn gason sa se retounen viv ayiti.Anel Marcelin se yon senbòl koura…
  continue reading
 
Premye epizòd ann koze jodia, pale de djaspora. Kisa djaspora vle di? Eske gen yon djaspora ayisyen? Si gen yon djaspora ayisyen, Ki enpòtans djaspora genyen nan sosyete ayisyèn nan. Host by Wakenson Plaisimond, photographe professionnel, marketeur. Follow the hashtag #Annkoze and follow Wakenson Plaisimond in Facebook, Instagram, Twitter, linked, …
  continue reading
 
Loading …

Guide de référence rapide